empemont@empemont.sk

  • Pasport verejného osvetlenia obcí a mest

Pasportizácia verejného osvetlenia je činnosť, ktorá dokumentuje aktuálny stav verejného osvetlenia. Prevádzkovateľ VO tak získa prehľad o počte, vlastnostiach a rozmiestnení jednotlivých svetelných a zapínacích miest, o napájacím rozvode a ovládaní VO atď.

Základná evidencia zariadení VO je súčasťou tzv. pasportu VO. Pasport VO poskytuje prehľad a informácie o štruktúre inštalovaných svietidiel a svetelných zdrojov, o celkovom počte svietidiel v jednotlivých uliciach a prislúchajúcich k jednotlivým zapínacím miestam apod.

Dôležité sú aj údaje o čase obstarania jednotlivých technických vybavení VO, prípadne o ich výmenách a opravách, o vykonaní revízií el. zariadení a ďalších servisných zásahoch.

Pasportizácia VO je základným predpokladom koncepčného prístupu k správe, prevádzke a údržbe VO.

Mať spracovaný pasport VO vyplýva z platných zákonov, predovšetkým zo zákona o obecnom zriadení, zákona o účtovníctve a stavebného zákona.

Verejné osvetlenie je často vnímané tiež ako „nechcené dieťa“, ktoré ukrajuje nemalé finančné prostriedky z obecného rozpočtu.

Je tomu tak, ale pravda je súčasne tiež v tom, že v prevádzke verejného osvetlenia sú skryté rezervy, ktoré môžu znamenať prevádzkové úspory v rozsahu 30 až 70 % súčasného stavu.

Z našej praxe môžeme potvrdiť, že v mnohých obciach je veľkým nedostatkom dobré zmapovanie stavu verejného osvetlenia, evidencia a číslovanie. Údržba je zvyčajne závislá na jedinom elektrikárovi, ktorý sieť pozná.

Pasportizácia obsahuje:

  • údaje k svetelnému bodu (typ stožiaru, výložníka a svietidlá, zdroje, počet, miesto napojenia),
  • GPS zameranie svetelných a prípojných bodov s nonstop prístupom,
  • fotodokumentácie bodov VO a rozvádzačov,
  • vyhodnotenie energetickej hospodárnosti existujúcej svetelnej sústavy,
  • návrh optimalizácie svetelnej sústavy.

Prečo si vybrať Empemont Slovakia

Garantovaný servis

Akýkoľvek problém vyriešime u vás na mieste maximálne do 7 dní. Za rozumné servisné poplatky.

Vlastná česká (slovenská) výroba

Naše produkty sú vyrobené v Česku (na Slovensku) a servisné práce obstarávajú naši školení zamestnanci.

Spolupracujeme so starostami a primátormi

Pravidelne sazúčastňujeme stretnutí so starostami, kde sa venujeme aktuálnym problémom.

Financovanie pre každého

S peniazmi si nelámte hlavu. Zaisťujeme tiež financovanie na splátky s nulovým navýšením!

Zaistíme dotácie

Pomôžeme vám so spracovaním dotačného programu.

Pôsobíme na Slovensku i v Česku

Naše služby dokážeme zaistiť ako pre slovenské, tak české obce a mestá.

Nezáväzný dopyt

Copyright © 2019 | Všechna práva vyhrazena